VẾT THƯƠNG PHẪU THUẬT

TRÁNH SẸO, CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG KHÔNG ĐỂ LẠI SẸO

Bên cạnh những chỉ tiêu quan trọng của quá trình làm lành vết thương như tỷ lệ chữa lành vết thương, thời gian chữa lành vết thương,… thì sẹo sau chữa lành vết thương cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của bệnh nhân CHỮA LÀNH VẾT...

Read more...