Blog

Mỡ sồi GANIKderma® hậu điều trị sẹo lồi bằng laser

Chỉ định mỡ sồi GANIKderma® giảm ngay bỏng rát, tránh viêm loét da sau laser điều trị, GANIKderma® chiết xuất hoàn toàn từ dược liệu quí hiếm tự nhiên tiêu chuẩn Châu Âu EC Chỉ Định Bôi ngoài sau laser điều trị sẹo lồi, sẹo lõm, xoá nốt ruồi, nám...

Read more...

Bật Mí Cách Chăm Sóc Làn Da Sau Xóa Xăm

Chỉ định mỡ sồi GANIKderma® giảm ngay bỏng rát, tránh viêm loét da sau xóa xăm. GANIKderma® chiết xuất hoàn toàn từ dược liệu quí hiếm tự nhiên tiêu chuẩn Châu Âu EC Xoá xăm bằng YAG-KTP là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser có bước sóng 1064nm hoặc...

Read more...

Chăm sóc sau điều trị bớt tăng sắc tố

Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser có bước sóng 1064nm hoặc 532nm, dựa trên hiệu ứng quang nhiệt phân huỷ chọn lọc các tế bào bớt sắc tố tại tổ chức đích. CHỈ ĐỊNH Bớt tăng sắc tố CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người...

Read more...

Chăm sóc vết thương sau điều trị u mạch máu

Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser có bước sóng 1064nm hoặc 532nm, dựa trên hiệu ứng quang nhiệt phân huỷ chọn lọc các mạch máu tại tổ chức đích. CHỈ ĐỊNH U mạch máu CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh đang sử dụng hoặc mới...

Read more...

Chăm sóc sau điều trị bớt sùi bằng Ni-tơ lỏng

Điều trị bớt sùi bằng Ni tơ lỏng là kỹ thuật sử dụng Ni tơ lỏng với nhiệt độ -1960C nhằm phá huỷ tổ chức bớt sùi, mô bị làm lạnh sẽ hoại tử và bong ra CHỈ ĐỊNH Bớt sùi các vị trí CHỐNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉ định Vùng da...

Read more...

Chăm sóc sau điều trị sẹo lồi bằng Ni tơ lỏng

Điều trị sẹo lồi bằng Ni tơ lỏng là kỹ thuật sử dụng Ni tơ lỏng với nhiệt độ -1960C nhằm phá huỷ tổ chức sẹo lồi, mô bị làm lạnh sẽ hoại tử và bong ra CHỈ ĐỊNH U mềm treo các thể, các vị trí CHỐNG CHỈ ĐỊNH 1. Chống chỉ...

Read more...

Chăm sóc sau điều trị sẩn cục bằng Ni tơ lỏng

Điều trị sẩn cục bằng Ni tơ lỏng là kỹ thuật sử dụng Ni tơ lỏng với nhiệt độ -1960C nhằm phá huỷ tổ chức sẩn cục, mô bị làm lạnh sẽ hoại tử và bong ra. CHỈ ĐỊNH Sẩn cục các vị trí CHỐNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉ định Vùng da...

Read more...

Chăm sóc sau điều trị hạt cơm bằng Ni tơ lỏng

Điều trị hạt cơm bằng Ni tơ lỏng là kỹ thuật sử dụng Nitơ lỏng với nhiệt độ -1960C nhằm phá huỷ tổ chức hạt cơm, mô bị làm lạnh sẽ hoại tử và bong ra CHỈ ĐỊNH Hạt cơm các thể: hạt cơm thông thường; hạt cơm phẳng; hạt cơm...

Read more...

Chăm sóc sau điều trị bớt sùi bằng Plasma

Điều trị bớt sùi bằng Plasma là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện siêu tần phát dòng plasma nhằm loại bỏ tổ chức bớt sùi bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức CHỈ ĐỊNH Bớt sùi các vị trí CHỐNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉ định Người bệnh không đồng ý...

Read more...

Chăm sóc sau điều trị sẩn cục bằng Plasma

Điều trị sẩn cục bằng Plasma là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện siêu tần phát dòng plasma nhằm loại bỏ tổ chức sẩn cục bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức CHỈ ĐỊNH Sẩn cục các vị trí CHỐNG CHỈ ĐỊNH Chống chỉ định Người bệnh không đồng ý...

Read more...