Bệnh Viêm Da

Bệnh Viêm Da

Quy trình điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị sẹo lồi bằng YAG-KTP là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser có bước sóng 1064nm hoặc 532nm, dựa trên hiệu ứng quang nhiệt phân huỷ chọn lọc các mạch máu tăng sinh tại tổ chức đích. II. CHỈ ĐỊNH Sẹo lồi, sẹo quá phát III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người […]

Xoá xăm bằng YAG-KTP

I. ĐẠI CƯƠNG Xoá xăm bằng YAG-KTP là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser có bước sóng 1064nm hoặc 532nm, dựa trên hiệu ứng quang nhiệt phân huỷ chọn lọc các hạt mực xăm tại tổ chức đích. II. CHỈ ĐỊNH Xăm da III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh đang sử dụng hoặc mới […]

Quy trình điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị bớt tăng sắc tố bằng YAG-KTP là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser có bước sóng 1064nm hoặc 532nm, dựa trên hiệu ứng quang nhiệt phân huỷ chọn lọc các tế bào bớt sắc tố tại tổ chức đích. II. CHỈ ĐỊNH Bớt tăng sắc tố III. CHỐNG CHỈ […]

Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP là kỹ thuật sử dụng chùm tia laser có bước sóng 1064nm hoặc 532nm, dựa trên hiệu ứng quang nhiệt phân huỷ chọn lọc các mạch máu tại tổ chức đích. II. CHỈ ĐỊNH U mạch máu III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Người bệnh đang sử […]

Điều trị bớt sùi bằng Ni-tơ lỏng

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị bớt sùi bằng Ni tơ lỏng là kỹ thuật sử dụng Ni tơ lỏng với nhiệt độ -1960C nhằm phá huỷ tổ chức bớt sùi, mô bị làm lạnh sẽ hoại tử và bong ra II. CHỈ ĐỊNH Bớt sùi các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 1. Chống chỉ […]

Điều trị sẹo lồi bằng Ni tơ lỏng

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị sẹo lồi bằng Ni tơ lỏng là kỹ thuật sử dụng Ni tơ lỏng với nhiệt độ -1960C nhằm phá huỷ tổ chức sẹo lồi, mô bị làm lạnh sẽ hoại tử và bong ra II. CHỈ ĐỊNH U mềm treo các thể, các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH […]

Điều trị sẩn cục bằng Ni tơ lỏng

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị sẩn cục bằng Ni tơ lỏng là kỹ thuật sử dụng Ni tơ lỏng với nhiệt độ -1960C nhằm phá huỷ tổ chức sẩn cục, mô bị làm lạnh sẽ hoại tử và bong ra. II. CHỈ ĐỊNH Sẩn cục các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 1. Chống chỉ […]

Quy trình điều trị hạt cơm bằng Ni tơ lỏng

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị hạt cơm bằng Ni tơ lỏng là kỹ thuật sử dụng Nitơ lỏng với nhiệt độ -1960C nhằm phá huỷ tổ chức hạt cơm, mô bị làm lạnh sẽ hoại tử và bong ra II. CHỈ ĐỊNH Hạt cơm các thể: hạt cơm thông thường; hạt cơm phẳng; hạt cơm […]

Quy trình điều trị bớt sùi bằng Plasma

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị bớt sùi bằng Plasma là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện siêu tần phát dòng plasma nhằm loại bỏ tổ chức bớt sùi bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức II. CHỈ ĐỊNH Bớt sùi các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 1. Chống chỉ định Người bệnh […]

Điều trị sẩn cục bằng Plasma

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị sẩn cục bằng Plasma là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện siêu tần phát dòng plasma nhằm loại bỏ tổ chức sẩn cục bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức II. CHỈ ĐỊNH Sẩn cục các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 1. Chống chỉ định Người bệnh […]

Điều trị dầy sừng ánh nắng bằng Plasma

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị dầy sừng ánh nắng bằng Plasma là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện siêu tần phát dòng plasma nhằm loại bỏ tổ chức dầy sừng bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức II. CHỈ ĐỊNH Dày sừng ánh nắng các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐịNH 1. Chống […]

Quy trình điều trị dầy sừng da dầu bằng Plasma

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị dầy sừng da dầu bằng Plasma là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện siêu tần phát dòng plasma nhằm loại bỏ tổ chức dầy sừng bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức II. CHỈ ĐỊNH Dày sừng da dầu các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 1. Chống […]

Điều trị u mềm treo bằng Plasma

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị u mềm treo bằng Plasma là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện siêu tần phát dòng plasma nhằm loại bỏ tổ chức u bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức. II. CHỈ ĐịNH U mềm treo các thể, các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐịNH 1. Chống chỉ […]

Điều trị hạt cơm bằng Plasma

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị hạt cơm bằng Plasma là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện siêu tần phát dòng plasma nhằm loại bỏ tổ chức hạt cơm bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức. II. CHỈ ĐịNH Hạt cơm các thể: hạt cơm thông thường, hạt cơm phẳng, lòng bàn tay bàn […]

Quy trình điều trị sùi mào gà bằng Plasma

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị sùi mào gà bằng Plasma là kỹ thuật sử dụng thiết bị điện siêu tần phát dòng plasma nhằm loại bỏ tổ chức sùi mào gà bằng hiệu ứng nhiệt, bốc bay tổ chức. II. CHỈ ĐịNH Sùi mào gà các thể, các vị trí: ngoài da, miệng, hậu môn, […]

QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỚT SÙI BẰNG LASER CO2

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị bớt sùi bằng Laser CO2 là kỹ thuật sử dụng chùm tia Laser CO2 nhằm loại bỏ tổ chức dầy sừng bằng hiệu ứng quang đông hoặc bốc bay tổ chức. II. CHỈ ĐINH Điều trị bớt sùi tại các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐịNH 1. Chống chỉ định […]

QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ SẨN CỤC BẰNG LASER CO2

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị sẩn cục bằng Laser CO2 là kỹ thuật sử dụng chùm tia Laser CO2 nhằm loại bỏ tổ chức sẩn cục bằng hiệu ứng quang đông hoặc bốc bay tổ chức. II. CHỈ ĐịNH Sẩn cục các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐịNH 1. Chống chỉ định Người bệnh không […]

QUY TRÌNH ĐIỀU TRỊ DÀY SỪNG ÁNH NẮNG BẰNG LASER CO2

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị dầy sừng ánh nắng bằng Laser CO2 là kỹ thuật sử dụng chùm tia Laser CO2 nhằm loại bỏ tổ chức dầy sừng bằng hiệu ứng quang đông hoặc bốc bay tổ chức II. CHỈ ĐịNH Dày sừng ánh nắng các vị trí III. CHỐNG CHỈ ĐINH 1. Chống chỉ […]